close

大家好~~我是高盟傑

謝謝大家對(當愛來的時候)的支持~~~(當愛來的時候)今天上映了!!希望大家也能幫我們推薦這部戲..

導演說過..電影只有好看或不好看..但我希望我是一部好看的電影.....如果好看..請幫我們推薦.如果不好看也請你把對我們的意見說我們聽..這樣我們才有改進的空間....也謝謝這段期間支持我的朋友~~我會更認真~~更努力的...謝謝啦

                                                                                                  高盟傑

arrow
arrow
    全站熱搜

    當愛來的時候 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()